Svenska (SE) English (UK)

Kvalitetspolicy

 

Vårt kvalitetsarbete bygger på:

Kunskap – Ansvar och Engagemang.

Vi tillgodoser kundernas krav på:

  • kvalitet och design
  • teknologi och flexibilitet
  • servicenivå och tillgänglighet
  • leverans

Ständiga förbättringar, effektivitet och kvalitetsarbete är nyckelbegrepp i vår verksamhet. För att leva upp till detta genomförs fortlöpande utbildning av personalen jämte uppföljning av mätbara kvalitetsmål.

Vår kvalitetspolicy genomsyrar företagets samtliga verksamhetsområden. Tillsammans skapar vi den totalkvalitet som får våra kunder att se oss som sitt förstahandsval

repa-logo.gifAlla produkter som lämnar Eltex fr o m 1 april 2006 uppfyller kraven i RoHS-direktivet.
Vi är anslutna till REPA, det nationella systemet för återvinning av förpackningsmaterial.

 

9001_frg_17021

Eltex ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven enligt standarden: ISO 2001:2015

Eltex of Sweden AB

Post:    Box 24
SE-283 21  OSBY
Street: Södra Portgatan 19 
SE-283 50  OSBY
Sweden
Phone:+46 479 53 63 00
Fax:    +46 479 53 63 99
Email: info@eltex.se

For inquiries in USA, Canada & Mexico

Eltex U.S., Inc.
13031 E. Wade Hampton Blvd.
Greer, SC 29651, USA
Phone: +1 864 879 2131
Fax: +1 864 879 3734
Email: sales@eltexus.com

Other countries

For contact details of a
reseller in your country,
click on CONTACT in top toolbar.

Click the flag to visit our Chinese site.
china_flag


Webmaster