Svenska (SE) English (UK)

Allmän beskrivning

Temperaturkontroll och egenkontroll är oerhört viktigt i många situationer, t ex vid transport av livsmedel. Eltex's Mätman produkter kan på ett enkelt sätt vara till mycket stor hjälp vid mätning av temperatur och vid analys av resultat ! Mätman Kontroll är en termometer som ger fullständig dokumentation av ert egenkontrollarbete.

Mätman är ett utmärkt hjälpmedel vid genomförandet av egenkontrollsrutiner vid livsmedelshantering. Mätman Kontroll är ett system för temperaturmätning, temperaturkontroll och registrering av åtgärder enligt rutiner för egenkontroll. Mätman Kontroll ger en utförlig dokumentation av ert egenkontrollsarbete. Med påminnelsefunktion om egenkontrollrutiner för varje dag. Systemet är anpassat för alla verksamheter där hantering av livsmedel förekommer.

Enkel, smidig och kostnadseffektiv
- Inga handskrivna rapporter
- Mer tid till de faktiska arbetsuppgifterna
- Korrigerande åtgärder glöms inte bort

Du får enkelt en överblick över dina mätningar. Avvikelser och vidtagna åtgärder i samband med temperaturkontroll kan lätt sammanställas i en månadsrapport enligt egen önskan. Programmet har enkla utsökningsmöjligheter.

Systemet mäter temperaturer och registrerar åtgärder vid:
- varumottagning
- uppvärmning, varmhållning och nedkylning av mat
- kylförvaring

Mätman Kontroll hanterar även registrering av visuella inspektioner, t ex hygien (rengöring, hygienkontroll). En komplett lösning för fullständig dokumentation av utförda kontroller.

Eltex of Sweden AB

Post:    Box 24
SE-283 21  OSBY
Street: Södra Portgatan 19 
SE-283 50  OSBY
Sweden
Phone:+46 479 53 63 00
Fax:    +46 479 53 63 99
Email: info@eltex.se

For inquiries in USA, Canada & Mexico

Eltex U.S., Inc.
13031 E. Wade Hampton Blvd.
Greer, SC 29651, USA
Phone: +1 864 879 2131
Fax: +1 864 879 3734
Email: sales@eltexus.com

Other countries

For contact details of a
reseller in your country,
click on CONTACT in top toolbar.

Click the flag to visit our Chinese site.
china_flag


Webmaster