Svenska (SE) English (UK)

Mätman Kontroll - Vanliga frågor

 
Varför tar det så lång tid att mäta bland kyl- och frysvaror?
Tiden för att mätvärdet ska stabilisera sig är beroende av många faktorer som givarens massa, anliggningsyta mot mätobjektet, mängden luft i ev. förpackning etc.
Eftersom luft isolerar mycket bra mot värmeledning så kan en luftficka i t ex en förpackning orsaka lång insvängningstid. Stabiliseringen går alltid snabbast då man mäter i någon form av vätska, vilket är fallet då man mäter med insticksgivaren i maträtter (som innehåller mer eller mindre vatten). Mätningar i maträtter tar därför inte mer än ca 10–20 sekunder.
Vid mätning av kyl/frysvaror måste man placera trådgivaren mellan förpackningar/kartonger, så att det finns en kartong ovanför givaren. Förhoppningsvis kommer då varan i den ovanliggande kartongen så nära givaren som möjligt. Dock isolerar fortfarande kartongen eller plasten i förpackningen värmeledningen till givaren. Därför tar en sådan mätning betydligt längre tid och extra lång tid tar det om det skulle råka finnas en luftficka mellan varan och förpackningen.
Detta är fysikaliska lagar som tyvärr inte går att påverka. Genom att använda trådgivaren som har betydligt mindre massa än insticksgivaren, och se till att den ligger an ordentligt mot varan, så har man gjort vad som är möjligt för att snabba upp mätningen.
Vid denna typ av mätning får man räkna med ca 1–2 minuters insvängningstid för att uppnå det exakta mätvärdet. Dock klarar sig Mätman Kontroll utan passning under denna tid. Det går alldeles utmärkt att lämna den ett par minuter och sedan kontrollera vad resultatet blev.
Vid kontroll av gränsvärden har man ju också möjlighet att avsluta mätningen så fort Mätman Kontroll konstaterat att det exakta värdet befinner sig på rätt sida om gränsen, varvid kriteriet är godkänt.
 

Varför kan temperaturen bli olika vid upprepade mätningar bland kyl-/frysvaror?
Det exakta värdet är beroende av hur väl givaren ligger an mot själva varan. Då man mäter bland kyl- och frysvaror placeras givaren ofta mellan kartongerna. Om det då finns en liten luftficka mellan själva varan och kartongen, så kan värdet avvika mer än en grad från det egentliga värdet i varan. Värdet kan också ändra sig om givaren flyttas någon enstaka centimeter, beroende på att luftfickans inverkan då ändras eller att givarens anliggning ändras. Vid upprepade mätningar i ”samma punkt” kan värmeöverföringen ändras under tiden, beroende på strömningar i luftfickan eller ändrad anliggning för givaren.
Mätman Kontroll är ett precisionsinstrument som vid upprepade mätningar i samma punkt visar samma värde inom ca ±0,2 °C. Detta under förutsättning att givaren har bra kontakt med mätobjektet, att temperaturen i objektet är konstant och att värdet har hunnit stabilisera sig.
Om det avlästa temperaturvärdet ligger nära gränsen vid ankomstkontroll av kyl-/frysvaror, så bör man göra en extra mätning i själva varan (innanför emballaget, s.k. förstörande mätning). Detta är nödvändigt för att få ett helt säkerställt värde där man kan bortse från emballagets inverkan.


 

 
 

enhetshanteraren.gif

Hur kontrollerar jag att det finns en IrDA-enhet på min dator?

 1. Högerklicka på "Den här datorn" (I startmenyn på Windows XP resp. på skrivbordet i Windows 2000).
 2. Välj "Egenskaper" i menyn.
 3. Välj fliken "Maskinvara".
 4. Klicka på knappen "Enhetshanteraren".

I Enhetshanteraren visas alla enheter i datorn. Om "IR-enheter" visas i listan utan någon anmärkning om fel, finns det (minst) en aktiv IrDA-enhet. Expandera "IR-enheter" för att se vilken/vilka enheter som finns aktiverade.

 

 

Min dator har Windows 2000 och jag får inte IrDA-enheten jag köpt från Eltex att fungera.
På Windows XP räcker det att koppla in IrDA-enheten i USB-kontakten för att aktivera den, eftersom den drivrutin som behövs finns inbyggd i Windows XP. På Windows 2000 måste man först installera drivrutinen på CD:n som medföljer IrDA-enheten. Sätt in CD:n i datorn och följ instruktionerna. Först därefter kopplas IrDA-enheten in i datorns USB-kontakt, varvid den aktiveras automatiskt.

 

Inget händer när jag startar synkroniseringen från handenheten. Vad kan vara fel?
Kontrollera att:

 • handenhetens IR-öga har fri sikt mot datorns IrDA och att avståndet är max 30cm.
 • synkroniseringsprogrammet "Mätman Kontroll Sync" är igång. Dess ikon ska visas på meddelandefältet nere vid klockan.
 • blixten på ikonen för synkprogrammet blinkar. Om inte, kontrollera att datorns IrDA-enhet är aktiverad (se frågan om detta ovan).
 

Jag kopplade loss IrDA-enheten från datorn och har nu kopplat in den igen för att synkronisera, men det fungerar inte. Gör jag något fel?
Detta fenomen är eliminerat fr.o.m. programversion 1.2. För äldre versioner gäller:
Låt IrDA-enheten om möjligt vara inkopplad i datorn hela tiden. När man kopplar loss den blir den automatiskt inaktiverad och sedan hittar inte synkroniseringsprogrammet den då den kopplas in på nytt. Att blixten på ikonen för synk.-programmet inte längre blinkar indikerar att det är problem med IrDA-enheten.

Alternativ 1 för att åtgärda:

 1. Se till att IrDA-enheten är inkopplad.
 2. Avsluta "Mätman Kontroll Sync" genom att högerklicka på ikonen och välj "Avsluta".
 3. Starta om "Mätman Kontroll Sync" genom att välja Start menyn/Alla Program/Autostart.
 4. Blixten på ikonen ska nu blinka och därmed ska synkroniseringen fungera.

Alternativ 2 för att åtgärda:

 1. Se till att IrDA-enheten är inkopplad.
 2. Högerklicka på "Mätman Kontroll Sync" och välj "Öppna Mätman Kontroll Sync".
 3. Klicka på "Pausa" och vänta ca 30 sekunder.
 4. Klicka på "Aktivera", varvid blixten på ikonen nu ska börja blinka och därmed ska synkroniseringen fungera.
 5. Stäng eller minimera fönstret.
 

Jag startade datorn och loggade in i Windows. Därefter anslöt jag IrDA-enheten för att synka handenheten, men det fungerar inte! Varför?

Detta fenomen är eliminerat fr.o.m. programversion 1.2. För äldre versioner gäller:

Det är viktigt att datorns IrDA-enhet är aktiverad innan synkroniseringsprogrammet "Mätman Kontroll Sync" startas. Eftersom synkroniseringsprogrammet startas automatiskt vid inloggning i Windows, innebär det att IrDA-enheten måste anslutas innan inloggning för att det ska fungera.

 

Vad händer om min dator med Mätman Kontroll går sönder eller blir stulen?

Det är oerhört viktigt att ta en kopia på viktiga data som finns i datorn! Det gäller i alla sammanhang, men är tyvärr något som många slarvar med. Visserligen är dagens datorer mycket driftsäkra, men risken för t ex stöld och brand finns alltid.
Om datorn skulle gå sönder eller bli stulen, kan handenheten inte längre synkroniseras på ett korrekt sätt, eftersom uppgifterna i handenheten inte längre finns kvar i datorn. Likaså försvinner alla mätresultat som utförts, vilket eventuellt är ett mindre problem om man har kvar utskrifter på dem.
I avsnittet "Underhåll" i handboken (finns på CD:n), finns beskrivet hur man går tillväga för att ta en säkerhetskopia av databasen. Vill man göra det riktigt enkelt för sig, så rekommenderar vi att införskaffa tillbehöret "USB-minne för Mätman Kontroll Backup", art.nr 12090. För några hundralappar får man då ett smidigt verktyg som gör kopieringen till en barnlek, vilket då innebär att kopieringen verkligen blir utförd.

Eltex of Sweden AB

Post:    Box 24
SE-283 21  OSBY
Street: Södra Portgatan 19 
SE-283 50  OSBY
Sweden
Phone:+46 479 53 63 00
Fax:    +46 479 53 63 99
Email: info@eltex.se

For inquiries in USA, Canada & Mexico

Eltex U.S., Inc.
13031 E. Wade Hampton Blvd.
Greer, SC 29651, USA
Phone: +1 864 879 2131
Fax: +1 864 879 3734
Email: sales@eltexus.com

Other countries

For contact details of a
reseller in your country,
click on CONTACT in top toolbar.

Click the flag to visit our Chinese site.
china_flag


Webmaster