Svenska (SE) English (UK)

Mät rätt med Mätman Kontroll

 

Insticksgivare

 
När ska den användas?
Vid kontroll av uppvärmda maträtter, vid nedkylning samt kontroll av kylda varor där givaren kan stickas in i varan.


 

 

givarspets.gif

Vilken del av givaren mäter temperaturen?
Temperaturen mäts framme i spetsen på givaren.

Hur gör jag?

 1. Se till att givaren är väl rengjord och desinficerad innan den sticks in i maten.
 2. Stick in givaren så långt som erfordras för att erhålla ett korrekt värde (se nedan).
 3. Välj rätt mätobjekt och kriterium i Mätman Kontroll och invänta resultatet.
 4. Efter mätningen rengörs givaren noggrant med torkduk och/eller desinfektionsservett.Hur långt ska givaren stickas in?
Den bör stickas in så att spetsen befinner sig där man kan befara att temperaturen är mest avvikande.

 • Vid uppvärmning av mat är det förmodligen kallare längre in i maten och varmast nära ytan, alltså bör givaren då stickas in så långt det går.
 • Vid varmhållning är maten förmodligen kallast vid ytan, alltså bör givaren endast stickas in någon centimeter.
 • Vid kontroll av nedkylning är maten varmast i mitten, alltså bör givaren stickas in så långt det går.
 • Vid kontroll av kylda varor är det förmodligen varmast vid ytan, alltså bör givaren endast stickas in någon centimeter.

Vid minsta osäkerhet bör man alltid läsa av och jämföra temperaturen nära ytan och längre in i maten.
Hur lång tid tar det innan rätt temperatur visas?
Tiden beror på hur mycket vätska det finns i maten. Mer vätska innebär snabbare stabilisering av den avlästa temperaturen, eftersom vätska leder värme bättre än luft.
I de flesta maträtter kan man räkna med ca 15–20 sekunder innan den exakta temperaturen visas. Det finns möjlighet att godkänna och avsluta mätningen så fort kriteriet är uppfyllt (oftast efter ca 10 sekunder). Om man väljer att invänta den exakta temperaturen, så väntar Mätman Kontroll alltid tills temperaturen stabiliserat sig ordentligt, så att avläst värde hamnar inom toleransen (±0,5°C).Trådgivare  
När ska den användas?
Vid kontroll av förpackade frysta och kylda varor samt vid mätningar av temperatur i diskmaskiner.tradgivarspets.gif

Vilken del av givaren mäter temperaturen?
Temperaturen mäts i spetsen på givarens metalldel.

Hur gör jag?

 1. Placera givaren mellan två förpackningar, så att den får så stor kontaktyta som möjligt mot varan.
 2. Om du behöver hålla givaren under mätförloppet så undvik att hålla i givarens metalldel, eftersom värmen från fingrarna då påverkar mätresultatet.
 3. Välj rätt mätobjekt och kriterium i Mätman Kontroll och invänta resultatet.Hur lång tid tar det innan rätt temperatur visas?
Tiden beror på hur stor del av givarspetsen som har direkt kontakt med varan. Större kontaktyta innebär snabbare stabilisering av den avlästa temperaturen.
Räkna med ca 1 minut innan den exakta temperaturen visas. Det finns möjlighet att godkänna och avsluta mätningen så fort kriteriet är uppfyllt (oftast efter ca 20 sekunder). Om man väljer att invänta den exakta temperaturen, så väntar Mätman Kontroll alltid tills temperaturen stabiliserat sig ordentligt, så att avläst värde hamnar inom toleransen (±0,5°C).
Vid mätning i diskmaskin kan det gå betydligt snabbare, eftersom vattnet leder värmen till givaren; räkna med ca 10–15 sekunder för att uppnå exakt värde.

Kan jag sticka in trådgivaren i mat?
Nej, undvik detta eftersom den inte är konstruerad för det. Risken är att den tunna tråden skadas då man försöker sticka in den i varan. Det är också svårt att få den helt ren från matrester i skarven mellan metallspets och kabel.

Eltex of Sweden AB

Post:    Box 24
SE-283 21  OSBY
Street: Södra Portgatan 19 
SE-283 50  OSBY
Sweden
Phone:+46 479 53 63 00
Fax:    +46 479 53 63 99
Email: info@eltex.se

For inquiries in USA, Canada & Mexico

Eltex U.S., Inc.
13031 E. Wade Hampton Blvd.
Greer, SC 29651, USA
Phone: +1 864 879 2131
Fax: +1 864 879 3734
Email: sales@eltexus.com

Other countries

For contact details of a
reseller in your country,
click on CONTACT in top toolbar.

Click the flag to visit our Chinese site.
china_flag


Webmaster