Svenska (SE) English (UK)

Mätman Kontroll HACCP

mk-haccp_logo.jpgMätman Kontroll ger en fullständig dokumentation av ert egenkontrollarbete!

Mätman Kontroll är ett system för temperaturkontroll och registrering av åtgärder enligt rutiner för egenkontroll vid livsmedelshantering. Systemet är helt anpassat för alla verksamheter där hantering av livsmedel förekommer, som t ex restauranger, livsmedelsbutiker och storkök.

Fördelar med Mätman Kontroll

  • mycket enkelt handhavande
  • fullständig dokumentation av utförda kontroller
  • hanterar korrigerande åtgärder som är fastställda enligt HACCP
  • påminnelsefunktion om egenkontrollrutiner för varje dag
  • inga handskrivna rapporter
  • tydlig presentation av mätvärden och rapportutskrift
  • uppfyller myndigheternas krav
  • svensk produkt!

Systemet mäter temperaturer och registrerar åtgärder vid:
– varumottagning
– uppvärmning, varmhållning och nedkylning av mat
– kylförvaring
– diskning

Mätman Kontroll hanterar även registrering av visuella inspektioner, t ex hygien (rengöring, hygienkontroll). En komplett lösning för fullständig dokumentation av utförda kontroller!

I konceptet ingår:
– En handenhet
– En insticksgivare
– En trådgivare
– Programvara
– Kalibreringscertifikat

 

I Mätman Kontroll HACCP ingår

Temperaturmätning    
Dokumentation av korrigerande åtgärder    
Dokumentation av visuella hygienkontroller    
Belyst display    
Termoelementgivare för snabbare mätning    
Kalenderfunktion / påminnelsefunktion    
Ljudsignal när mätningen är klar    
Rapportutskrift    
Hantering av flera mätställen i databasen    
Integrering av Mätman-loggrar i systemet    
Möjlighet till extra kommentarer vid åtgärder    

 

HACCP

Enligt lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2006 måste livsmedelsföretaget ha ett egenkontrollprogram som är baserat på principerna i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).
Det innebär att man identifierar de steg i verksamheten som är kritiska ur livsmedelshygienisk synpunkt och övervakar hanteringen så att man kan minska eller helt eliminera hälsofarorna.
Temperaturkontroll är en av grundförutsättningarna för utformning av egenkontrollprogrammet baserat på HACCP.

 

Tekniska data, Mätman Kontroll

  12126
Sensor: termoelement
Mätområde: –50...+270°C
Noggrannhet: ±1°C (inom –30...+70°C)
Arbetstemp.: –20...+60°C
Klass: EN13485,air,product,S,E,1,–50°C...+270°C
Displaytyp: OLED, belyst
Mått, handenhet: 160 x 67 x 30 mm
Vikt: 147 g exkl. sensor
Kapslingslass: IP65
Drifttid, vila: 12 mån
kont. mätn.: upp till 50 tim
10 mätn./dag+synk: upp till 140 dygn

 

Kalibrering
Vi utför den årliga kalibrering som krävs enligt regelverket. Samtidigt kontrollerar vi instrumentets kondition så att du som användare alltid har ett väl fungerande system.

 

Dokument:

 

 

Eltex of Sweden AB

Post:    Box 24
SE-283 21  OSBY
Street: Södra Portgatan 19 
SE-283 50  OSBY
Sweden
Phone:+46 479 53 63 00
Fax:    +46 479 53 63 99
Email: info@eltex.se

For inquiries in USA, Canada & Mexico

Eltex U.S., Inc.
13031 E. Wade Hampton Blvd.
Greer, SC 29651, USA
Phone: +1 864 879 2131
Fax: +1 864 879 3734
Email: sales@eltexus.com

Other countries

For contact details of a
reseller in your country,
click on CONTACT in top toolbar.

Click the flag to visit our Chinese site.
china_flag


Webmaster